Oposiciones de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona (Semipresencial en Barcelona)

Xenium Barcelona

Xenium es un centro especializado en la preparación de oposiciones para una amplia diversidad de especialidades: Cuerpos de Seguridad (Mosso d’Esquadra, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Bombero….), Salud, Administración, Justicia, etc.

Sí, quiero conocer todos los detalles de la formación, becas, fechas , plazas...

Infórmate sobre las condiciones


Solicitar InformaciónPincha en el botón de arriba y mejora tu futuro

Preparan alumnos en la provincia de Barcelona,

Oposiciones

Semipresencial

Opiniones Ex-alumnos (0 valoraciones)

5
total
5
5%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Profesores
5 puntos
5
Temario
5 puntos
5
Instalaciones
5 puntos
5
Atencion al alumno
5 puntos
5
Material Didáctico
5 puntos
5

21/02/2019 05:19

Nadie ha opinado aún sobre este curso. ¡ Matricúlate y se el primero en opinar !

¡Yo quiero opinar sobre este curso!

Resumen del Curso

Oposiciones de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona (Semipresencial en Barcelona)
Xenium Barcelona
Xenium es un centro especializado en la preparación de oposiciones para una amplia diversidad de especialidades: Cuerpos de Seguridad (Mosso d’Esquadra, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Bombero….), Salud, Administración, Justicia, etc.
Puntuación Media: 5
basado en 1 opiniones

Detalles

Objetivos del curso: En Xenium Pensamos que tu objetivo es el nuestro, por ello te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal….) y estamos tan seguros de nuestro método que somos el único centro en toda España que te da una garantía total.

Dirigido a: A todas aquellas personas interesadas en estudiar esta materia.

Solicitar más información al centro

Temario

Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

Temario:

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. El Govern i l’Administració de lEstat. El poder legislatiu. El poder judicial.

3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis d’actuació de l’Adminis tració Pública. Tipologia de les Administracions Públiques El règim local espanyol.

5. L’organització municipal. Especial referència a organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats públiques empresarials) de l’Ajuntament de Barcelona.

6. La Carta Municipal: El seu contingut i principals característiques.

7. El procediment administratiu: Concepte, principis generals, fases i terminis.

8. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Revisió dels actes en via administrativa.

9. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs munici pals (especialment lBl, IAE, lmpost de vehicles de tracció mecànica ¡ Plusvàlua).

11. La protecció de dades de caràcter personal: règim jurídic.

12. Tipologia del personal al servei de les Administracions Públiques. La funció públi ca: concepte i règim jurídic Les bases del règim estatutari de la funció pública

13. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. Les situacions administratives dels funcionaris.

14. Drets i deures dels funcionaris. El règim retributiu. Les incompatibilitats. Règim disciplinari.

15. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Règim general: afiliació i cotització. Acció protectora: contingència ¡ prestacions.

16. L.’arxiu. Definició i funció de l’arxiu a l’Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre. Comunicacions i notificacions

17. Les noves tecnologies en la Societat de la informació. La web de l’Ajuntament de Barcelona. Tràmits ‘on line”: la carpeta del ciutadà. Altres webs municipals. Serveis telefònics

18. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica.. Evolució demogràfica Urbanisme: transformació urbana de la ciutat ¡ projectes urbans en execució.

19. Barcelona ciutat de la cultura: museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l’esport: equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l’art

20. L’actualitat de la ciutat: darrers esdeveniments socials i culturals.

Nota: GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.

-Posseir títol d'ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

-Tenir 18 anys i no haver fet els 56 anys en la data de finalització de la presentació d'instàncies.

Solicitar más información al centro

Sedes de Xenium Barcelona

c/ Casanova 155 bajos Barcelona 8036 Barcelona (España)..

Cursos en Barcelona>>>> Más información Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona (Semipresencial en Barcelona) <<<<Xenium Barcelona
Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
* Campos obligatorios
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.

Palabras Clave

La información de este curso puede estar desactualizada. En estos momentos este curso no se encuentra activo en el portal.
Si realiza la consulta desde Oferta Formativa intentaremos encontrar cursos similares para que pueda encontrar la formación que estaba buscando. Gracias por visitar Oferta Formativa y perdone las molestias

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...