Cuerpos de seguridad


Número de plazas: 41

Organismo convocante: AYTO. VITORIA- GASTEIZ (PAÍS VASCO)

Estudios: Graduado escolar / FP I

Tipo de convocatoria: Concurso-oposición

Ámbito: Local/Álava

Fecha de convocatoria: 06/07/2011

Extracto de la convocatoria:

7134 ramunetik kontatuta, dagokion hirigintza baimena eska dezan; eska- bidean gaiaren zenbakia eman eta legeztatzeari dagokiola adierazi beharko du. 2º Francisco Ramírez Aguado jaunari jakinaraztea epe hori pasatu ondoren aipatu baimena eskatu ez badu edo emateari uko egin bazaio, ondasunak lehen zeuden egoerara itzuli beharko dituela, haren kontura, eta aurreikusten ziren erabilerak behin betiko debekatuko direla. 3º Ebazpen honen aurka, administrazio bidea agortzen baitu, adminis trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, bi hila- beteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: