Profesional


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYTO. LLODIO

Estudios: Certificado de escolaridad

Tipo de convocatoria: Concurso-oposición

Ámbito: Local/Álava

Fecha de convocatoria: 14/06/2012

Extracto de la convocatoria:

5952 Orobat aztertu dira Estatistikako Institutu Nazionalak eta Lurral - deen arteko Lankidetzarako zuzendari nagusiak emandako ebazpenak, udal errolda eguneratu, kudeatu eta berrikustearen gainean udalei jarraibide teknikoak emateko. Udalaren biztanle erroldan baja emateko izapide guztiak bete dira. Errolda Kontseiluaren Arabako Lurralde Atalak, 2012ko maiatzaren 8an egindako bilkuran, txostena egin zuen udalaren biztanle erroldan baja emateko eskaeraren alde. Honen bidez, ondokoa ebatzi dut: Baja ematea ondoko pertsona hauei Iruña Okako biztanleen erroldan: 1.- Gabriela Margarita Chávez Rodas 2.- Gloria Elizabeth Chávez Rodas 3.- Galo Josune Chamba Chávez 4.- Erik Asier Chávez Rodas Ez baitaude behar bezala inskribatuta. Hautesle Erroldaren Bulegoaren Arabako Ordezkaritzari emango zaio ebazpen honen berri. Dagozkion ondorioak izan ditzan jakinarazten zaizu. Halaber, ohartarazten... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: