Administración general


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE ALBONS

Estudios: Certificado de escolaridad

Tipo de convocatoria: Concurso-oposición

Ámbito: Local/Gerona

Fecha de convocatoria: 17/10/2018

Extracto de la convocatoria:

Pàg. 36 Administració LocalAjuntaments N2m. 199 6 16 d2octubre de 2018 BOP-2018_0_199_8726 Núm. 8726 AJU ntAment d?ALBOns Edicte d?aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió d?una plaça de personal laboral L?Ajuntament d?Albons, mitjançant acord del Ple del dia 3 d?octubre de 2018, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió d?una plaça de personal laboral en règim temporal d?agutzil encarregat dels serveis municipals. Es fan públiques les bases reguladores: BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGULAR LA CREACIÓ D?UNA BORSA DE TREBALL, QUE SERVIRÀ PER PROVEIR UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL EN RÈGIM TEMPORAL D?AGUTZIL (ENCARREGAT DE SERVEIS) DE L?AJUNTAMENT D?ALBONS I. OBJECTE L?objecte d?aquestes bases és la regulació del procés de sel... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: