Administración general


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE MARTORELLES

Estudios: Bachiller / FP II

Tipo de convocatoria: Otros

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: 10/04/2018

Extracto de la convocatoria:

B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 9-4-2018 CVE 2018014575 Pàg. 1-1 https://bop.diba.cat A A N U N C I Mitjançant Decret d?alcaldia de data 6 d?abril de 2018, s?han aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció amb caràcter d?urgència d?un/a tècnic/a auxiliar inform0tic/a, grup de titulaci3 C1. Les bases es poden consultar a la web municipal (www.martorelles.cat) i al tauler d?edictes municipal. El termini de presentaci3 de sol7licituds 1s fins el dia 16 d?abril de 2018, amb els requisits especificats a les bases de la convocat2ria. Martorelles, a 6 d?abril de 2018 L?alcalde Marc Candela Callado Pla7a Ajuntament, 1 - 08107 MARTORELLES - 93 570 57 32 - Fax 93 570 59 64 - NIF P-0811400-A - martorelles@martorelles.cat - www.martorelles.cat Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: