Administración general


Número de plazas: 6

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE MONTMELÓ

Estudios: Bachiller / FP II

Tipo de convocatoria: Otros

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: Plazo Pendiente

Extracto de la convocatoria:

B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 12-2-2018 CVE 2018004932 Pàg. 1-1 https://bop.diba.cat ADOCUMENTIDENTIFICADORES ESTATSIGNATURESALTRES DADES ANUNCI Es fa públic per al general coneixement que el Ple de l'Ajuntament de data 30 de gener de 2018, va aprovar l'oferta pública d'ocupació per l'exercici 2018, tal i com s'especifica: Primer.- Aprovar l?oferta pública d?ocupació d?aquesta corporació per l?any 2018 en els següents termes: PERSONAL FUNCIONARI - 2 Places de treballador/a social grup A2. - 1 Plaça de tècnic/a de serveis a les persones grup A2. - 1 Plaça de tècnic/a de territori grup B. PERSONAL LABORAL - 1 Plaça de de tècnic de joventut, festes i tradicions grup A2. - 1 Plaça de tècnic auxiliar d'esports grup C1. L?Alcalde, Antoni Guil Roman (Signat electrònicament) Anunci: Anunci oferta pública... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: