Administración general


Número de plazas:

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE EL VENDRELL

Estudios: ESO

Tipo de convocatoria: Concurso-oposición

Ámbito: Local/Tarragona

Fecha de convocatoria: 11/11/2017

Extracto de la convocatoria:

... Descargar documento

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE EL VENDRELL ANUNCIO sobre convocatoria de una bolsa de trabajo de conserjes. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 30 d'octubre de 2017, va prendre el següent acord: ?Primer.- Aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball, per a cobrir substitucions o vacants de llocs de treball sobrevingudes, en la categoria de conserge, amb adscripció a llocs de treball d'auxiliar d'equipaments, de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament. Segon.- Aprovar les bases reguladores de l'esmentat procés de selecció i disposar-ne la tramitació d'urgència, d'acord amb l'art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Tercer.- Publicar les bases íntegres al Butlletí... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
* Campos obligatorios
Al presionar "Solicitar información" estás aceptando las reglas de uso de ofertaformativa.com, y política de protección de datos y privacidad
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: