Administración general


Número de plazas:

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE PUIGCERDÁ

Estudios: N/S

Tipo de convocatoria: Concurso de méritos

Ámbito: Local/Gerona

Fecha de convocatoria: 23/10/2017

Extracto de la convocatoria:

Pàg. 81 Administració LocalAjuntaments N2m. 201 6 20 d2octubre de 2017 Núm. 8633 AJU ntAment de PUiGcerdÀ Anunci de les bases generals de la convocatòria per a la creació d?una borsa de treball d?operaris de neteja de l?Ajuntament de Puigcerdà Expedient: 433/2017 PRIMER. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la creació d?una borsa de treball als efectes de possibles contractacions de personal laboral temporal o per cobrir les possibles baixes que es puguin produir en el servei d?aquesta categoria atenent a les necessitats de personal. Les funcions a desenvolupar son les següents: - Neteja dels ediificis municipals. - Escombrar, fregar, treure la pols i deixar, en general, en condicions d?ús els espais que tingui assignats. - Netejar els lavabos a fons i fer-hi la reposició de paper higiènic, o altre material higiènic o sanitar... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
* Campos obligatorios
Al presionar "Solicitar información" estás aceptando las reglas de uso de ofertaformativa.com, y política de protección de datos y privacidad
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: